loading

Luận án, luận văn

Chế tạo và nghiên cứu màng quang xúc tác TiO2 hoạt động trong vùng khả kiến bằng cách đồng pha tạp Nitơ, kim loại chuyển tiếp và sử dụng cấu trúc dị thể / Phùng Nguyễn Thái Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Tuấn Hùng, Dương Ái Phương

Tác giả : Phùng Nguyễn Thái Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Tuấn Hùng, Dương Ái Phương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xix, 173, 25 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 535.8

Chủ đề : 1. Chất bán dẫn. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Màng quang học. 4. Màng Titan đioxýt. 5. Quang xúc tác.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24364
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24365 BH
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Top