loading

Sách, tuyển tập

Là phụ nữ phải biết hoàn thiện mình / Dương Vũ biên soạn

Tác giả : Dương Vũ biên soạn

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 167 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786049630491

Số phân loại : 646.7

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Phụ nữ -- Hướng dẫn kỹ năng sống. 3. Thành công. 4. Tự hoàn thiện (Tâm lý học). 5. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2418/2018
(10390)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2419/2018
(10391)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top