loading

Sách, tuyển tập

Những bài học về đạo đức, lối sống Bác Hồ / Nguyễn Thị Phương Hoa tuyển chọn và biên soạn

Tác giả : Nguyễn Thị Phương Hoa tuyển chọn và biên soạn

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 214 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786048029579

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Chủ tịch -- Việt Nam -- Tiểu sử. 2. Đạo đức cách mạng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2267/2018
(13892)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2268/2018
(13893)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top