loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử Việt Nam phổ thông. T.8, Từ năm 1954 đến năm 1975 / Đinh Quang Hải chủ biên

Tác giả : Đinh Quang Hải chủ biên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 520 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045736029

Số phân loại : 959.7

Chủ đề : 1. Việt Nam -- Lịch sử. 2. Việt Nam -- Lịch sử -- 1954-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 2213/2018
(K08.13_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1700/2019
(13345)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top