loading

Chín năm làm một Điện Biên [tài liệu ghi hình] / Việt Hương đạo diễn ; Minh Tuấn quay phim

Tác giả : Việt Hương đạo diễn ; Minh Tuấn quay phim

Nhà xuất bản : Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

Năm xuất bản : 20--?

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 DVD : âm thanh, 4 3/4 in

Số phân loại : 782.42

Chủ đề : 1. Bài hát. 2. Bài hát Việt Nam. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I BH 3858
(BH 27)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I BH 3859
(BH 28)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top