loading

Sách, tuyển tập

Này, bọn mình rất đẹp : tản văn / Lê Minh Hà

Tác giả : Lê Minh Hà

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 159 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045630976

Số phân loại : 895.92284

Chủ đề : 1. Tản văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1301/2018
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1302/2018
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1303/2018
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top