loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một số phương trình và bất phương trình dạng logistic

Tác giả : Bùi Thế Quân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Bích Huy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 22 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 515

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Phương trình -- Tóm tắt. 3. Toán giải tích -- Tóm tắt.

Top