loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mô hình khai thác khái niệm và quan hệ trong văn bản lâm sàng / Huỳnh Hữu Nghĩa ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Bảo Quốc, Nguyễn An Tế

Tác giả : Huỳnh Hữu Nghĩa ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Bảo Quốc, Nguyễn An Tế

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. : sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 610.285

Chủ đề : 1. Chăm sóc y tế -- Công nghệ thông tin -- Tóm tắt. 2. Hệ thống thông tin -- Tóm tắt. 3. Hồ sơ y học -- Xử lý dữ liệu -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Tin học y tế -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24284
Phục vụ đọc tại chỗ
Top