loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Involvement of phenolics in allelopathy and submergence tolerance of rice (Oryza sativa L.) / Đỗ Tấn Khang

Tác giả : Đỗ Tấn Khang

Nhà xuất bản : Hiroshima University

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hiroshima, Japan

Mô tả vật lý : ix, 142 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 615.9

Chủ đề : 1. Allelopathy. 2. Chất Phenols. 3. Lúa -- Di truyền học. 4. Luận án -- Nhật Bản. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24330
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24331 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top