loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025 / Nguyễn Phan Thu Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hồng Nga

Tác giả : Nguyễn Phan Thu Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hồng Nga

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 658.3

Chủ đề : 1. Tập đoàn dầu khí Việt Nam. 2. Công nghiệp và thương mại dầu khí -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Nguồn nhân lực -- Tóm tắt. 5. Nguồn nhân lực -- Việt Nam -- Tóm tắt. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24269
Phục vụ đọc tại chỗ
Top