loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Second harmonic generation in germanotellurite glass ceramics doped with silver oxide / Lộ Nhật Trường ; sous la direction de Evelyne Fargin ... [et al.]

Tác giả : Lộ Nhật Trường ; sous la direction de Evelyne Fargin ... [et al.]

Nhà xuất bản : Université de Bordeaux ;

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Bordeaux, France

Mô tả vật lý : iv, 154 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 666.1042

Chủ đề : 1. Gốm sứ thủy tinh. 2. Hóa lý. 3. Luận án -- Pháp. 4. Second harmonic generation. 5. Silver oxide. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24319
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24320 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top