loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật xử lý ra hoa sớm cho cây măng cụt ( Garchinia mangostana L.) ở miền Đông Nam Bộ / Nguyễn An Đệ ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Quang Hưng, Bùi Xuân Khôi

Tác giả : Nguyễn An Đệ ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Quang Hưng, Bùi Xuân Khôi

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 634.655

Chủ đề : 1. Măng cụt -- Trồng trọt -- Đông Nam Bộ -- Tóm tắt. 2. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24266
Phục vụ đọc tại chỗ
Top