loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Study on the implementation of the lower secondary education universalization policy in Vietnam / Lê Đức Nguyên ; supervisor : Chen Shi Xiang

Tác giả : Lê Đức Nguyên ; supervisor : Chen Shi Xiang

Nhà xuất bản : Wuhan University

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Wuhan, China

Mô tả vật lý : iv, 137 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 370.9597

Chủ đề : 1. Giáo dục trung học -- Việt Nam. 2. Giáo dục -- Việt Nam. 3. Luận án -- Trung Quốc. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24301
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24302 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top