loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một số bài toán biên và bài toán cauchy cho các phương trình elliptic và parabolic / Trần Thanh Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Bích Huy, Nguyễn Huy Tuấn

Tác giả : Trần Thanh Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Bích Huy, Nguyễn Huy Tuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 91 tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Bài toán biên. 2. Bài toán Cauchy. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Phương trình vi phân Elliptic. 5. Phương trình vi phân Parabolic.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24253
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24254 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top