loading

Sách, tuyển tập

Mùa hè đó, gió thổi tôi đi / Hoàng Oanh

Tác giả : Hoàng Oanh

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 206 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786041103641

Số phân loại : 895.9228403

Chủ đề : 1. Tản văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập du ký viết về trải nghiệm của tác giả ở thành phố San Francisco.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 312/2018
(VH 5562)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 313/2018
(VH 5563)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top