loading

Sách, tuyển tập

Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam / Bùi Đình Phong

Tác giả : Bùi Đình Phong

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 238 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046483120

Số phân loại : 335.4346

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội. 2. Phát triển bền vững -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1971/2018
(4352)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 1972/2018
(K08.14_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top