loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Âm nhạc hát văn hầu ở Hà Nội / Hồ Thị Hồng Dung

Tác giả : Hồ Thị Hồng Dung

Nhà xuất bản : Mỹ thuật

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 373 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786047867417

Số phân loại : 390.09597

Chủ đề : 1. Âm nhạc dân tộc -- Việt Nam -- Hà Nội. 2. Văn hóa dân gian -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu về tín ngưỡng Tứ phủ và nghi lễ hầu bóng. Trình bày đặc điểm của nhạc hát văn hầu ở Hà Nội cũng như những biến đổi của nó trong đời sống xã hội hiện nay

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Phòng Nghiên Cứu VV 1795/2018
(NC 31)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top