loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Âm nhạc dân gian xứ Thanh / Nguyễn Liên, Hoàng Minh Tường

Tác giả : Nguyễn Liên, Hoàng Minh Tường

Nhà xuất bản : Mỹ thuật

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 653 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047868537

Số phân loại : 390.09597

Chủ đề : 1. Âm nhạc dân tộc -- Việt Nam -- Thanh Hóa. 2. Văn hóa dân gian -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày cơ sở hình thành và phương thức diễn xướng âm nhạc dân gian xứ Thanh. Giới thiệu các thể loại âm nhạc dân gian xứ Thanh. Tìm hiểu về ngôn ngữ, ca từ và những giá trị đặc trưng của âm nhạc dân gian xứ Thanh

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Phòng Nghiên Cứu VV 1791/2018
(NC 30)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top