loading

Sách, tuyển tập

Correction for the complete text, student solutions manual and instrutor's manual

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : s.a.]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 48 tr. ; 28 cm

Số phân loại : 540

Chủ đề : 1. Hóa học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 314/99
(K09.08_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top