loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đặc điểm dụng học trong lời dẫn của người dẫn chương trình truyền hình / Lê Thị Như Quỳnh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đức Dân, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Tác giả : Lê Thị Như Quỳnh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đức Dân, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 188 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 791.457

Chủ đề : 1. Chương trình truyền hình -- Phụ lục. 2. Đài truyền hình -- Nhân viên -- Phụ lục. 3. Kịch bản truyền hình -- Phụ lục. 4. Luận án -- Việt Nam -- Phụ lục. 5. Nhà báo truyền hình -- Phụ lục. 6. Phát sóng truyền hình -- Nhân viên -- Phụ lục.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24237
Phục vụ đọc tại chỗ
Top