loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tìm hiểu quá trình phát triển trái và sự tích lũy dầu trong phần cơm trái ở cây dừa (Cocos nucifera L.) / Nguyễn Kim Búp ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Trang Việt, Lê Thị Thủy Tiên

Tác giả : Nguyễn Kim Búp ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Trang Việt, Lê Thị Thủy Tiên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 634.61

Chủ đề : 1. Cây dừa -- Trồng -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Cây lấy dầu -- Trồng -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24211
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top