loading

Luận án, luận văn

Higher education service quality in foreign trade university - HCM : the student satisfaction perspective / Lê Ngọc Bích

Tác giả : Lê Ngọc Bích

Nhà xuất bản : Bulacan State University

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Malolos, Bulacan, Philippines

Mô tả vật lý : xi, 112 tờ : bảng, biểu đồ ; 29 cm

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Đại học Ngoại thương Thành Phố Hồ Chí Minh. 2. Giáo dục bậc cao -- Việt Nam -- Chất lượng. 3. Luận án -- Philippin.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24176
Phục vụ đọc tại chỗ
Top