loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

A development process for building adaptive software architectures / Huỳnh Ngọc Thọ

Tác giả : Huỳnh Ngọc Thọ

Nhà xuất bản : Université Bretagne Loire

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : France

Mô tả vật lý : vi, 181 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 629.836

Chủ đề : 1. Kiến trúc phần mềm. 2. Luận án -- Pháp. 3. Phần mềm tự thích nghi. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 24168
(K07.22_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24169 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top