loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu nồng độ lipoprotein-associated phospholipase A2 và kiểu hình của lipoprotein tỷ trọng thấp ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp / Trần Thành Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Vạn Phước, Phan Thị Danh

Tác giả : Trần Thành Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Vạn Phước, Phan Thị Danh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 21 cm

Số phân loại : 616.123

Chủ đề : 1. Bệnh tim động mạch vành -- Tóm tắt. 2. Hội chứng mạch vành cấp -- Tóm tắt. 3. Lipoprotein -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Phospholipase A2 -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24157
Phục vụ đọc tại chỗ
Top