loading

Luận án, luận văn

Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật chuyển gen RNAi để tạo dòng lan Dendrobium có khả năng kháng virus khảm vàng (Cymbidium mosaic virus) / Nguyễn Xuân Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Hoa Xô, Chu Hoàng Hà

Tác giả : Nguyễn Xuân Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Hoa Xô, Chu Hoàng Hà

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : tranh ảnh màu ; 21 cm

Số phân loại : 635.93415

Chủ đề : 1. Bệnh khảm vàng -- Tóm tắt. 2. Gen im lặng -- Tóm tắt. 3. Hoa Lan Denbrobium -- Bệnh và phòng trừ dịch bệnh -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. RNA can thiệp nhỏ -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24125
Phục vụ đọc tại chỗ
Top