loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nguồn lợi cá trong các hệ sinh thái ở vùng biển ven bờ Quảng Nam - Đà Nẵng / Nguyễn Thị Tường Vi ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Văn Long

Tác giả : Nguyễn Thị Tường Vi ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Văn Long

Nhà xuất bản : Học Viện Khoa học và Công nghệ

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Nha Trang

Mô tả vật lý : 23 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 333.956

Chủ đề : 1. Cá dìa công -- Tóm tắt. 2. Cá -- Sinh thái học -- Việt Nam -- Đà Nẵng -- Tóm tắt. 3. Cá -- Sinh thái học -- Việt Nam -- Quảng Nam -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Nghề cá -- Việt Nam -- Đà Nẵng -- Tóm tắt. 6. Nghề cá -- Việt Nam -- Quảng Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24119
Phục vụ đọc tại chỗ
Top