loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo theo hướng hội nhập quốc tế ở Đồng Nai / Lê Thị Mai Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hồng Nga, Lê Tuấn Lộc

Tác giả : Lê Thị Mai Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hồng Nga, Lê Tuấn Lộc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 185, 31 tờ : biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 636.400959775

Chủ đề : 1. Lợn -- Việt Nam -- Đồng Nai. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Trang trại -- Việt Nam -- Đồng Nai. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24158
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24159 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top