loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Động lực phát triển ngành công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế / Huỳnh Thế Nguyễn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tấn Phát, Trần Thanh Long

Tác giả : Huỳnh Thế Nguyễn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tấn Phát, Trần Thanh Long

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vi, 192 tờ : sơ đồ, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 338.47621309597

Chủ đề : 1. Công nghiệp điện tử -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Hội nhập kinh tế quốc tế. 3. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24129
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24130 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top