loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Sử dụng nguồn nước cho việc canh tác cây cà phê ở tỉnh Đắc Nông / Phan Thanh Định ; Người hướng dẫn khoa học : Chế Đình Lý, Phạm Gia Trân

Tác giả : Phan Thanh Định ; Người hướng dẫn khoa học : Chế Đình Lý, Phạm Gia Trân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 229 tờ : sơ đồ, bản đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 633.73587

Chủ đề : 1. Cây cà phê -- Ảnh hưởng mức nước lên. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Quan hệ nước và cây trồng. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24121
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24122 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top