loading

Sách, tuyển tập

Khúc tráng ca thành cổ : ký sự chân dung / Đình Phan

Tác giả : Đình Phan

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 274 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046464303

Số phân loại : 895.9228403

Chủ đề : 1. Anh hùng -- Việt Nam -- Quảng Trị. 2. Ký sự.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1205/2018
(VH 6049)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1206/2018
(VH 6050)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 4886/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 4887/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 4888/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top