loading

Sách, tuyển tập

Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 338 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046469766

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 1198/2018
(K08.14_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1199/2018
(13807)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top