loading

Sách, tuyển tập

Hồ Chí Minh giá trị về tư tưởng và đạo đức / Trần Quang Nhiếp, Nguyễn Văn Sáu

Tác giả : Trần Quang Nhiếp, Nguyễn Văn Sáu

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 376 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047223282

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội. 3. Đạo đức cách mạng. 4. Đạo đức Cộng sản.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 1186/2018
(K08.14_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1187/2018
(13805)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5896/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top