loading

Sách, tuyển tập

Hồ Chí Minh - Nhà dự báo chiến lược / Phạm Ngọc Anh, Lê Thị Thu Hồng chủ biên

Tác giả : Phạm Ngọc Anh, Lê Thị Thu Hồng chủ biên

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : [Hà Nội]

Mô tả vật lý : 295 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047226566

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Khoa học và nghệ thuật quân sự -- Việt Nam. 3. Nhà quân sự -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 1184/2018
(K08.14_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1185/2018
(13803)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 4929/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 4930/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 4931/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top