loading

Sách, tuyển tập

Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập / Vũ Kim Yến, Nguyễn Văn Dương sưu tầm, biên soạn

Tác giả : Vũ Kim Yến, Nguyễn Văn Dương sưu tầm, biên soạn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 219 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046477181

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969.$tTuyên ngôn độc lập. 2. Việt Nam -- Chính trị và chính quyền -- 1945-1975 .

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1180/2018
(13714)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1181/2018
(13715)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5898/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top