loading

Sách, tuyển tập

Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng / Nguyễn Thái Anh, Nguyễn Thị Nhung Trang tuyển chọn

Tác giả : Nguyễn Thái Anh, Nguyễn Thị Nhung Trang tuyển chọn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 407 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046470779

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội. 3. Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 1172/2018
(K08.14_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1173/2018
(13801)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top