loading

Sách, tuyển tập

U.S. jobs supported by goods and services exports, including special focus on exports by high technology industries / Lester A. Davis

Tác giả : Lester A. Davis

Nhà xuất bản : U.S. Dept. of Commerce, Economics and Statistics Administration

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : [Washington, D.C.]

Mô tả vật lý : iii,38 tr. : biểu đồ ; 28 cm

Số phân loại : 331.12513820973

Chủ đề : 1. Công nghiệp công nghệ cao -- Hoa Kỳ -- Thống kê. 2. Ngoại thương và việc làm -- Hoa Kỳ -- Thống kê. 3. Xuất khẩu -- Hoa Kỳ -- Thống kê. 4. 0.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 249/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top