loading

Sách, tuyển tập

Cánh đồng bất tận : tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư

Tác giả : Nguyễn Ngọc Tư

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 218 tr. : tranh ảnh ; 20 cm

ISBN : 9786041004689

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 43/2018
(VH 3994)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 44/2018
(VH 3995)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top