loading

Sách, tuyển tập

Muông thú. T.2 / Trần Thanh Phương, Phan Thu Hương sưu tập

Tác giả : Trần Thanh Phương, Phan Thu Hương sưu tập

Nhà xuất bản : Trần Thanh Phương

Năm xuất bản : [2012-2014]

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 079.597

Chủ đề : 1. Bài báo -- Nhà sưu tầm và sưu tầm -- Việt Nam. 2. Bài báo -- Việt Nam. 3. Động vật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VV 955/2018
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top