loading

Luận án, luận văn

Detection of molecular changes induced by different classes of antibiotics against escherichia coli and vibrio parahaemolyticus using raman and infra-red spectroscopies / Nguyễn Ngọc Thanh Xuân

Tác giả : Nguyễn Ngọc Thanh Xuân

Nhà xuất bản : Le Mans Université

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Le Mans, France

Mô tả vật lý : xvi, 117 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 615.329

Chủ đề : 1. Escherichia Coli. 2. Kháng sinh. 3. Kháng thuốc ở vi sinh vật. 4. Luận án -- Pháp. 5. Quang phổ hồng ngoại. 6. Quang phổ raman. 7. Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24093
Phục vụ đọc tại chỗ
Top