loading

Luận án, luận văn

Marketing factors influencing the university choice of students / Hoàng Hữu Dũng

Tác giả : Hoàng Hữu Dũng

Nhà xuất bản : Bulacan State University

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Bulacan, Philippines

Mô tả vật lý : [5], 134 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 378.1982

Chủ đề : 1. Chọn trường đại học và cao đẳng -- Việt Nam. 2. Định hướng sinh viên cao đẳng -- Việt Nam. 3. Luận án -- Philippin. 4. Sinh viên -- Việt Nam. 5. Trường đại học và cao đẳng -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24092
Phục vụ đọc tại chỗ
Top