loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Lực lượng tàu Trung Quốc tạo thành các vòng, lớp để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam = Chinese vessels forms circles to protect Chinese illegal oil drilling rig in Vietnam's territorial waters

Mô tả vật lý : 1 ảnh màu : khung bằng nhựa POM ; kích thước 57 x 72 cm

Số phân loại : 779

Chủ đề : 1. Chủ quyền -- Việt Nam -- Hình ảnh. 2. Lãnh hải -- Việt Nam -- Hình ảnh. 3. Tàu thủy -- Trung Quốc -- Hình ảnh. 4. Biển Đông -- Khía cạnh chiến lược -- Hình ảnh. 5. Biển Đông -- Tình trạng quốc tế -- Hình ảnh. 6. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- Trung Quốc -- Hình ảnh. 7. Tư liệu biển đảo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 T 3224
Phục vụ đọc tại chỗ
Top