loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Nhân dân Hải Phòng phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam = Hai Phong citizens protest China's violation against Vietnam's sovereignty over sea and islands

Mô tả vật lý : 1 ảnh màu : khung bằng nhựa POM ; kích thước 57 x 72 cm

Số phân loại : 779

Chủ đề : 1. Biển đảo -- Việt Nam -- Hình ảnh. 2. Chủ quyền -- Việt Nam -- Hình ảnh. 3. Lãnh hải -- Việt Nam -- Hình ảnh. 4. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- Trung Quốc -- Hình ảnh. 5. Tư liệu biển đảo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 T 3223
Phục vụ đọc tại chỗ
Top