loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Hình ảnh Đảo Sơn Ca = Images of Son Ca Island

Mô tả vật lý : 1 ảnh màu : khung bằng nhựa POM ; kích thước 57 x 72 cm

Số phân loại : 915.97

Chủ đề : 1. Đảo Sơn Ca (Trường Sa, Việt Nam) -- Hình ảnh. 2. Tư liệu biển đảo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 T 3219
Phục vụ đọc tại chỗ
Top