loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Tàu tên lửa của Hải quân nhân dân Việt Nam huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên biển = Missileship of Vietnam Navy force in training for combat readiness at sea

Mô tả vật lý : 1 ảnh màu : khung bằng nhựa POM ; kích thước 57 x 72 cm

Số phân loại : 779

Chủ đề : 1. Việt Nam. $bHải quân -- Hình ảnh. 2. Hình ảnh. 3. Tàu tên lửa -- Việt Nam -- Hình ảnh. 4. Tư liệu biển đảo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 T 3216
Phục vụ đọc tại chỗ
Top