loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Bảo quản vũ khí trên tàu ở Lữ đoàn 171 Hải quân = Maintenance of weapons on a ship of navy brigade 171

Mô tả vật lý : 1 ảnh màu : khung bằng nhựa POM ; kích thước 57 x 72 cm

Số phân loại : 779

Chủ đề : 1. Việt Nam. $bHải quân -- Hình ảnh. 2. Hình ảnh. 3. Vũ khí -- Việt Nam -- Hình ảnh. 4. Tư liệu biển đảo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 T 3215
Phục vụ đọc tại chỗ
Top