loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Các chiến sỹ chuyển máy phát điện lên Đảo An Bang = Soldiers moving an electric generator onto An Bang Island

Mô tả vật lý : 1 ảnh màu : khung bằng nhựa POM ; kích thước 57 x 72 cm

Số phân loại : 779

Chủ đề : 1. Người lính -- Việt Nam -- Hình ảnh. 2. Tư liệu biển đảo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 T 3212
Phục vụ đọc tại chỗ
Top