loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Tàu cá vỏ sắt Trung Quốc vi phạm chủ quyền tại vùng biển Việt Nam = Chinese iron fishing vessels violate the Vietnamese sovereignty in Vietnam's territorial waters

Mô tả vật lý : 1 ảnh màu : khung bằng nhựa POM ; kích thước 57 x 72 cm

Số phân loại : 779

Chủ đề : 1. Chủ quyền -- Việt Nam -- Hình ảnh. 2. Lãnh hải -- Việt Nam -- Hình ảnh. 3. Tàu đánh cá -- Trung Quốc -- Hình ảnh. 4. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- Trung Quốc -- Hình ảnh. 5. Tư liệu biển đảo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 T 3208
Phục vụ đọc tại chỗ
Top