loading

Bản đồ, sách bản đồ tài liệu điện tử

Bản đồ vẽ hình thế phủ Quảng Ngãi trong tập Thiên hạ bản đồ = The map of Quang Ngai's topography in the map collection Thiên hạ bản đồ

Mô tả vật lý : 1 bản đồ màu : khung bằng nhựa POM ; kích thước 57 x 72 cm

Số phân loại : 912

Chủ đề : 1. Bản đồ. 2. Phủ -- Việt Nam -- Quảng Ngãi -- Bản đồ -- Thế kỷ 18. 3. Tư liệu biển đảo.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bản đồ vẽ hình thế phủ Quảng Ngãi trong tập Thiên hạ bản đồ, biên soạn vào thời Lê (thế kỷ XVIII), sao lục vào thời Nguyễn (thế kỷ XIX), chú dẫn trên bản đồ này có miêu tả địa danh .(Bãi Cát Vàng) bằng chữ Nôm ở ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 D 458
Phục vụ đọc tại chỗ
Top