loading

Bản đồ, sách bản đồ tài liệu điện tử

Đại Nam toàn đồ = The map Đại Nam toàn đồ

Mô tả vật lý : 1 bản đồ màu : khung bằng nhựa POM ; kích thước 57 x 72 cm

Số phân loại : 912

Chủ đề : 1. Bản đồ. 2. Việt Nam -- Bản đồ -- Triều đại nhà Nguyễn, 1802-1945. 3. Tư liệu biển đảo.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đại Nam toàn đồ trong tập bản đồ cùng tên, gồm một bản đồ toàn quốc và bản đồ 32 tỉnh, thành ở nước ta thời Nguyễn (1802 - 1945), vẽ vào giữa thế kỷ XIX. Trên tờ bản đồ này có hình vẽ cụm đảo và ghi địa danh .(Hoàng Sa) ở ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 D 449
Phục vụ đọc tại chỗ
Top