loading

Bản đồ, sách bản đồ tài liệu điện tử

Tờ bản đồ vẽ xứ Quảng Nam = The map describing Quang Nam region

Mô tả vật lý : 1 bản đồ màu : khung bằng nhựa POM ; kích thước 57 x 72 cm

Số phân loại : 912

Chủ đề : 1. Bản đồ. 2. Quảng Nam (Việt Nam) -- Bản đồ. 3. Tư liệu biển đảo.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tờ bản đồ vẽ xứ Quảng Nam (tờ 68a-b, tr.135-136) trong tập An Nam hình thắng đồ phụ Nam Bắc xứ đồ (bản A.3034, lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội, Việt Nam)

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 D 448
Phục vụ đọc tại chỗ
Top